STRAPPLE WASEDA JIU-JITSU ACADEMY HIRUMA-DOJO Tokyo Bunkyo-Ku Edogawabashi,Shinjuku-ku Kagurazaka


Address

 Dai2Enomoto building 3F
1-48-5 Sekiguti
Bunkyou-ku  TOKYO, JAPAN

Nearest station
Tokyo-Metro Yurakutyo-Line
Edogawabasi station 1b entrance
1-minute walk

Second closest station
Tokyo-Metro tozai-Line
kagurazaka station
8-minute walk